img-argus-rv-c
platforma zarządzania bezpieczeństwem pożarowym
0%

autorskiego oprogramowania produkowanego w Polsce

0

zintegrowanych systemów

Kompletny
system integrujący
z certyfikacją
CNBOP-PIB
img-cnbop-pib

ARGUS RV-C jest certyfikowanym przez CNBOP-PIB systemem integrującym z rodziny ARGUS (zobacz dokumenty certyfikujące). Stosujemy go w obiektach, w których wymagane jest sterowanie urządzeniami i instalacjami ochrony przeciwpożarowej.

ARGUS RV-C to sprzętowo-programowa platforma zarządzania bezpieczeństwem pożarowym, z oprogramowaniem klasy PSIM. Gwarantuje szybką i niezawodną identyfikację oraz wizualizację zagrożeń i alarmów pożarowych. Wspomaga prowadzenie akcji gaśniczej i ewakuacyjnej oraz nadzoruje działanie systemów i urządzeń przeznaczonych do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi w razie pożaru.

Sterowanie
urządzeniami ochrony
przeciwpożarowej

System ARGUS RV-C może integrować i sterować urządzeniami przeciwpożarowymi na dwa sposoby:

  • programowo, po udostępnionych przez producentów protokołach komunikacyjnych na interfejsach sieciowych lub transmisji szeregowej,
  • „twardo-drutowo” poprzez sygnały na wejściach/wyjściach dwustanowych.

Ponieważ oprogramowanie ARGUS RV-C posiada wszystkie cechy oraz pełną funkcjonalność ARGUS RV, może równocześnie integrować wszystkie pozostałe systemy zabezpieczeń technicznych obiektów, jak telewizja dozorowa (CCTV), system kontroli dostępu (SKD) czy system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN).

Maksymalne
bezpieczeństwo cyfrowe

System ARGUS RV-C posiada zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowego ograniczające do minimum możliwość ingerencji z zewnątrz.

Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowego obejmują w szczególności:

  • szyfrowanie,
  • ograniczanie możliwości ataku (hardening),
  • wielowarstwową strukturę zabezpieczeń oraz weryfikację (walidację) certyfikatów bezpieczeństwa.

Ważnym elementem bezpieczeństwa systemu jest ochrona przesyłanych danych. Komunikacja systemowa bazuje na bezpiecznych protokołach DNP3 i IEC-104 z szyfrowaniem przy wykorzystaniu standardu protokołu TLS.

Dodatkowe zabezpieczenia na wypadek awarii części systemu, tworzone w formie kopii zapasowych, powodują, że jest to jeden z systemów najmniej podatnych na utratę danych.

Zarządzanie uprawnieniami operatorów

Zarządzanie uprawnieniami operatorów stanowi jeden z elementów decydujących o bezpieczeństwie systemu.

Funkcje oprogramowania ARGUS RV-C dostępne są po uprzednim zalogowaniu się operatora (podaniu unikatowego identyfikatora i hasła). Dostępność poszczególnych funkcji uwarunkowana jest posiadaniem odrębnych uprawnień nadawanych przez administratora systemu. W celu ograniczenia możliwości manipulacji przez osoby nieuprawnione, system posiada wbudowane funkcje wymuszania okresowej zmiany hasła z zachowaniem reguł tworzenia haseł – minimalnej długości.

Wszystkie działania operatorów rejestrowane są w dzienniku zdarzeń, dzięki czemu zapewniona jest pełna rozliczalność obsługi systemu. Dodatkowym elementem tej rozliczalności jest unikatowy mechanizm przekazywania zmiany pomiędzy operatorami, z rejestracją i wizualizacją stanu systemu w momencie przekazania.

Przeczytaj: 13 cech wyróżniających systemu ARGUS RV-C