Systemy integrujące PSIM i SMS

Tworzymy oprogramowanie integrujące PSIM i SMS

Oprogramowanie
integrujące PSIM i SMS

Jesteśmy producentem systemu ARGUS i posiadamy kod źródłowy oprogramowania. Mamy więc pełną kontrolę nad dostosowaniem funkcjonalności platformy PSIM (Physical Security Information Management) czy SMS (system zarządzania bezpieczeństwem) do charakterystyki obiektu oraz wymagań klienta.

Pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia

Naszym klientom dostarczamy pełne wsparcie na każdym etapie wdrożenia oprogramowania integrującego ARGUS, zarówno w przypadku rozbudowanej wersji PSIM, jak i mniej skomplikowanych SMS.

Tworzymy oprogramowanie PSIM do kompleksowego zarządzania zintegrowanymi systemami bezpieczeństwa

Physical Security Information Management (PSIM) jest platformą umożliwiającą kompleksowe zarządzanie systemami w ramach danego obiektu (terenu).

Oprogramowanie ARGUS klasy PSIM pozwala na obsługę i sterowanie zróżnicowanymi systemami np. bezpieczeństwa, łączności, transportu etc. w ramach wspólnego interfejsu.

Wsparcie wdrożenia systemów integrujących

Wdrożenie systemu integrującego jest bardzo ważnym etapem uruchomienia całego systemu bezpieczeństwa obiektu. Nie polega tylko na instalacji oprogramowania i rozwiązaniu problemów informatycznych.

Integracja różnych systemów z zakresu bezpieczeństwa, łączności czy automatyki powoduje, że prowadząc wdrożenie trzeba wziąć pod uwagę wiele szczegółów pracy systemów.

SMS – platforma integracji wszystkich systemów bezpieczeństwa

Security Management System (SMS) jest platformą integracji wszystkich systemów bezpieczeństwa zainstalowanych na terenie obiektu.

Niezależnie od konkretnych rozwiązań, celem działania każdego SMS jest umożliwienie zarządzania bezpieczeństwem obiektu z jednego miejsca i z poziomu jednej aplikacji.