13 cech wyróżniających systemu ARGUS RV-C

 

1. System ARGUS RV-C został opracowany i jest rozwijany na bazie zaawansowanych rozwiązań platformy sprzętowo-programowej systemu sterowania i nadzoru SYNDIS RV firmy Mikronika, powszechnie wykorzystywanych do sterowania oraz nadzoru stacji i rozległych sieci elektroenergetycznych na terenie całego kraju oraz sprawdzonych w czasie wieloletniego użytkowania. Gwarantuje to dużą pewność i stabilność działania systemu, co w połączeniu z rozbudowanymi mechanizmami ochrony komunikacji, bezpieczeństwa cyfrowego i programowej autokontroli, pracą w czasie rzeczywistym z rozdzielczością do 1 ms oraz brakiem ograniczeń dla ilości nadzorowanych sygnałów i urządzeń stanowi istotną przewagę konkurencyjną nad innymi rozwiązaniami oferowanymi obecnie na rynku.

 

2. System jest kompletny, tzn. że świadectwo dopuszczenia obejmuje wszystkie podstawowe elementy w zabudowach w pełni wyposażonych  w urządzenia zasilające, komunikacyjne i zabezpieczające, które pozwalają na budowanie zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem pożarowym  bez potrzeby  stosowania dodatkowych urządzeń nie posiadających certyfikacji (np. serwerów, switchy, itp.),  w tym:

  • szafę serwera SO-1S z oprogramowaniem Argus RV pracującym pod systemem operacyjnym Windows Server 2016 lub wyższym,
  • szafki terminala operatorskiego TO-1S z ekranem dotykowym 15”, 17” lub 19” i z oprogramowaniem klienta aplikacji wizualizacyjnej Argus RV pracującym pod systemem operacyjnym Windows 10 lub wyższym,
  • szafkę koncentratora interfejsów SO-55B-KSP z oprogramowaniem pracującym pod systemem Linux, w której można opcjonalnie zainstalować do 8 modułów wejść/wyjść dwustanowych serii DCM-100,
  • szafki modułów wejść/wyjść dwustanowych serii DCM-100,
  • szafkę przełącznika sieciowego SW-1S.
Szafa serwera SO-5S.jpg
Rys. Szafa serwera SO-5S

 

 

3. Na terminalu operatorskim może być dodatkowo zainstalowane oprogramowanie serwera Argus RV, przez co może on pełnić równocześnie funkcje redundantnego lub niezależnego serwera systemu.

 

Terminal TO-1S - rev.1.jpg

Rys. Terminal TO-1S

 

 

4. Obsługa systemu może też być realizowana z poziomu stacji roboczych PC z oprogramowaniem klienta aplikacji wizualizacyjnej Argus RV pracującym pod systemem operacyjnym Windows 10 lub wyższym. Stacje te mogą być wyposażone w kilka monitorów LCD oraz mogą współpracować z wizualizacją wielkoformatową na ścianie graficznej.

 

5. Przy wykorzystaniu w/w elementów można tworzyć, w zależności od potrzeb, różne konfiguracje systemu, od najprostszych obejmujących tylko szafę serwera i/lub terminala operatorskiego, do najbardziej rozbudowanych obejmujących wiele redundantnych serwerów, terminali i stacji operatorskich, koncentratorów, modułów wejść/wyjść dwustanowych i przełączników sieciowych.

 

Przykładowy schemat blokowy architektury systemu ARGUS RV-C - rev.4.jpg

Rys. Przykładowy schemat blokowy systemu zarządzania bezpieczeństwem pożarowym ARGUS RV-C

 

 

6. Pewność komunikacji pomiędzy urządzeniami systemu zwiększona jest poprzez połączenia zabudów serwerów, terminali operatorskich, koncentratorów interfejsów i przełączników sieciowych ringiem światłowodowym Ethernet TCP/IP oraz poprzez połączenie oddalonych szafek modułów wejścia/wyjścia z szafką koncentratora ringiem magistrali RS-485, analogicznie do połączeń pomiędzy centralami SSP.

 

7. Komunikacja z integrowanymi urządzeniami ochrony przeciwpożarowej oraz innymi systemami zabezpieczeń technicznych w zakresie monitoringu i sterowania może być realizowana wieloma sposobami:

  • programowo, po protokołach komunikacyjnych na interfejsach Ethernet, poprzez procesy komunikacyjne uruchomione na serwerze, terminalu operatorskim i koncentratorze,
  • programowo, po protokołach komunikacyjnych na interfejsach szeregowych RS‑232/485/422, poprzez procesy komunikacyjne uruchomione na koncentratorze,
  • poprzez „twardodrutowe” połączenia modułów serii DCM-100 z wejściami/wyjściami dwustanowymi nadzorowanych urządzeń.

 

8. Dla zwiększenia niezawodności programowej komunikacji systemu ARGUS RV-C z integrowanymi systemami i urządzeniami ochrony przeciwpożarowej połączenia sieciowe pomiędzy odpowiednimi portami Ethernet powinny być realizowane bezpośrednio, w układzie punkt‑punkt, a nie poprzez dedykowaną dla systemów bezpieczeństwa sieć LAN. System umożliwia też stosowanie połączeń redundantnych na interfejsach sieciowych i szeregowych.

 

9. Oprogramowanie koncentratora interfejsów jest w pełni zintegrowane z oprogramowaniem systemowym serwera Argus RV poprzez komunikację po sieci Ethernet TCP/IP z bezpiecznymi protokołami DNP3 lub IEC 104.

 

so-55b-ksp-d[1].jpg

Rys. Koncentrator SO-55B-KSP

 

 

10. W oprogramowaniu koncentratorów mogą zostać skonfigurowane niezależne bufory danych dla każdej aplikacji serwera ARGUS RV, co pozwala na tworzenie rozbudowanych struktur wieloserwerowych. W wypadku braku komunikacji z danym serwerem informacje o zdarzeniach obiektowych gromadzone są w odpowiednim buforze koncentratora. Po przywróceniu komunikacji dane te są automatycznie przekazywane do aplikacji serwera.  Zanik komunikacji z jednym serwerem nie ma wpływu na komunikację z pozostałymi.   

 

11. Bezpieczeństwo systemu zapewnione jest w szczególności przez szyfrowanie komunikacji, hardening, uwierzytelnianie operacji krytycznych, wielowarstwową strukturę zabezpieczeń oraz walidację certyfikatów. Rozwiązania „Cyber security” w koncentratorach są oparte na rekomendacjach ENISA, NIST, BDEW, BlueCrypt, a implementacja bezpieczeństwa jest zgodna z PN-EN 62351, IEEE P1686, PN-ISO/IEC 27001, BDEW White Paper „Requirement for Secure Control and Telecommunication Systems". Do zapewnienia bezpieczeństwa serwerów i stacji roboczych wykorzystywane są mechanizmy ochrony dostępne w systemie operacyjnym Windows.

 

12. System spełnia wymagania Normy Obronnej NO‑04-A004:2016 dla integracji systemów alarmowych w obiektach wojskowych.

 

13. System jest wyłącznie dziełem polskich inżynierów i programistów z firm Telbud i Mikronika, co pozwala na szybkie eliminowanie jego ewentualnych niedoskonałości oraz dostosowywanie go do zmieniających się wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej i do oczekiwań klientów.

------------------------------------------

tekst: Piotr Chojnicki, dyrektor Pionu Wdrożeń Telbud S.A., specjalista w zakresie komputerowych systemów nadzoru i sterowania, zintegrowanych systemów zarządzania bezpieczeństwem i systemów automatyki