Jakie systemy integrujemy?

Zapoznaj się z różnymi rodzajami systemów, które integrujemy.

Znajdziesz tu także aktualną listę producentów i systemów zintegrowanych w systemie ARGUS.

Rodzaje systemów, które integrujemy

Systemy alarmowe

Systemy dostępowe

Systemy telewizji dozorowej

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy lokalizacyjne

Systemy zarządzania budynkiem BMS

Systemy i urządzenia automatyki

Systemy i urządzenia komunikacyjne

Systemy zasilania

Lista systemów zintegrowanych w systemie ARGUS

Sprawdź aktualną listę.

W zakładce Dla profesjonalistów znajdziesz tabelę uzupełnioną o informacje dotyczące interfejsu, protokołu i sterowania.

ARGUS logo.png