Komputerowe systemy nadzoru i sterowania

Projektujemy, konstruujemy i wdrażamy
komputerowe systemy nadzoru i sterowania

Jednym z najważniejszych kierunków naszej działalności jest projektowanie, konstruowanie oraz wdrażanie komputerowych systemów nadzoru i sterowania różnych instalacji technicznych, bazujących na własnym oprogramowaniu.


Czym są komputerowe systemy nadzoru i sterowania?

 

Jest to bardzo szeroka klasa sprzętowo-programowych systemów informatycznych, które są przeznaczone do monitorowania aktualnego stanu nadzorowanych urządzeń, instalacji, procesów i obiektów oraz pozwalają na automatyczne i/lub ręczne sterowanie ich elementami dla osiągnięcia określonego celu.

O obsłudze operatorskiej czytaj też w artykule: Jakimi cechami powinny charakteryzować się systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe? Część 2/5

Systemy te składają się zwykle z części obiektowej oraz z układów komputerowych (serwerów i stacji operatorskich) wraz z oprogramowaniem zarządzającym oraz całą infrastrukturą komunikacyjną i zasilającą.

Cześć obiektowa może obejmować między innymi:

sterowniki zbierania danych i sterowania

aparaturę pomiarową i sygnalizacyjną

kamery telewizji dozorowej

urządzenia wykonawcze

0

zintegrowanych systemów

0%

autorskiego oprogramowania

0

zrealizowanych projektów

Rodzaje systemów nadzoru i sterowania

Do komputerowych systemów nadzoru i sterowania można zaliczyć systemy SCADA w automatyce (Supervisory Control And Data Acquisition), systemy zarządzania budynkiem BMS (Building Management System), systemy zarządzania urządzeniami technicznymi, procesami i wiele innych.

Specyficznym rodzajem komputerowych systemów nadzoru i sterowania są też systemy zarządzania bezpieczeństwem z oprogramowaniem VMS (Video Management System), SMS (Security Management System) i PSIM (Physical Security Information Management), których nieodłącznymi elementami jest zaawansowany sprzęt informatyczny, sieci transmisji danych i zasilania.

Stosowane przez nas rozwiązania techniczne

Komputerowe systemy nadzoru i sterowania realizujemy w sposób kompleksowy, przy wykorzystaniu najnowszych rozwiązań w dziedzinie informatyki, automatyki, sieci komputerowych i teleinformatycznych oraz urządzeń zasilania awaryjnego.

Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu bardzo zaawansowanych struktur informatycznych, w tym np. wielowęzłowych klastrów serwerów wysokiej dostępności HA z wirtualnymi macierzami dyskowymi.

Do budowy takich systemów stosujemy własne oprogramowanie zarządzające ARGUS RV, które posiada funkcjonalność SCADA, SMS i PSIM oraz umożliwia tworzenie hierarchicznych i redundantnych struktur wieloserwerowych.