Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

1.1 Operatorem Serwisu jest TELBUD SA, NIP: 779-00-00-681, Regon: 630410084, KRS: 0000125115, ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań.

1.2 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

   a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

   b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),

   c) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

2. Informacje w formularzach.

2.1 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.2 Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

2.3 Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.

2.4 Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów.

2.5 Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

2.6 Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi, np. księgowość.

3. Informacja o plikach cookies.

3.1 Serwis korzysta z plików cookies.

3.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

3.4 Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

   a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

   c) określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

3.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

3.6 Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

3.7 Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

3.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3.9 Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

3.10 Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

3.11 W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

4.1 Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

4.2 Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

   a) czas nadejścia zapytania,

   b) czas wysłania odpowiedzi,

   c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

   d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

   e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

   f) informacje o przeglądarce użytkownika,

   g) informacje o adresie IP.

4.3 Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4.4 Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

5.1 Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

5.2 Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

5.3 Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

6.1 Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

6.2 W celu zarządzania ustawieniami cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W TELBUD S.A. dbamy o bezpieczeństwo informacji, czego wyrazem jest między innymi dostosowanie naszych działań do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001.

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do wymagań RODO.

Dane osobowe

Ochrona prywatności osób, z którymi współpracujemy jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Informujemy, że za pośrednictwem naszych stron internetowych nie pozyskujemy danych osobowych (takich jak nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail), chyba że:

– dobrowolnie udostępnili nam Państwo powyższe dane lub

– jeśli wyrazili Państwo zgodę na powyższe, lub

– odpowiednie przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych na to pozwalają.

 

Administratorem danych osobowych jest TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krauthfera 23, 60-203 Poznań

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: odo@telbud.pl

Ponadto TELBUD S.A. oświadcza, iż nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, nie dokonuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych w tym profilowania.

Cel i podstawa

Zarejestrowane w TELBUD S.A. dane osobowe służą nam (lub podmiotom trzecim działającym w naszym imieniu) do realizacji naszych wspólnych celów biznesowych (np. udzielaniu odpowiedzi na Państwa zapytania, realizacji zawartych umów i zleceń, udostępniania Państwu informacji oraz przedstawianiu ofert) i są przetwarzane przede wszystkim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

Pozyskane od Państwa dane osobowe wykorzystujemy oraz przetwarzamy wyłącznie do celów, o których zostali Państwo poinformowani, z wyjątkiem sytuacji, w których pozyskiwanie, przetwarzanie oraz wykorzystywania danych osobowych:

– następuje w celu, który jest w sposób bezpośredni powiązany z celem pierwotnym, w którym te dane zostały pozyskane,

– wymagane jest dla celów przygotowania, negocjowania oraz wywiązywania się z zawartej lub zawieranej z Państwem umowy,

– wymagane jest z powodu istnienia obowiązku prawnego lub w związku z wezwaniem otrzymanym od uprawnionych organów,

– jest niezbędne w celu ochrony roszczeń prawnych w stosunku do TELBUD S.A. w tym uczestniczenia przez TELBUD S.A. w sprawach sądowych w charakterze pozwanego.

Czas przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przez TELBUD S.A. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów TELBUD S.A., o których mowa powyżej.

Prawa

Każdy z Państwa prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez oświadczenie złożone na piśmie wobec administratora Państwa danych. Dane osobowe zostaną usunięte przez administratora po otrzymaniu przez niego odwołania zgody na ich przechowywanie i wykorzystywanie w przypadku, jeśli operacje na danych osobowych opierają się wyłącznie na Państwa zgodzie na ich przetwarzanie. W przypadkach realizacji uprawnień bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub gdy jest to związane z realizacją umowy TELBUD S.A. będzie nadal uprawniony do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Każdy ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: odo@telbud.pl

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań.