Systemy pomocy nawigacyjnych dla lotnictwa

Wdrażamy systemy nawigacji lotniczej i radiolokacji

Projektujemy, dostarczamy i budujemy zaawansowane systemy radionawigacji, radiolokacji oraz oświetlenia nawigacyjnego lotnisk, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą.

Prowadzimy również serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny urządzeń i systemów nawigacyjnych.

Doświadczenia zdobyliśmy podczas realizacji wielu systemów nawigacyjnych dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) i jednostek Wojska Polskiego, zlokalizowanych na terenie całej Polski.

W oparciu o wykonaną przez nas kompleksową dokumentację projektową (projekt budowlany i projekty wykonawcze) oraz z naszym nadzorem autorskim, wybudowane zostały 2 obiekty radarowe PAŻP dla portów lotniczych Warszawa-Okęcie i Kraków-Zabierzów.

Instalujemy też inne systemy wspomagające, które zwiększają bezpieczeństwo lotów na lotniskach cywilnych i wojskowych.

Radiowe systemy
nawigacyjne ILS, DME
i DVOR

Wdrażamy następujące radiowe systemy nawigacyjne:

  • ILS (Instrument Landing System) – odległościowo-kątowy system wspomagania lądowania statku powietrznego w warunkach ograniczonej widoczności i niskiego zachmurzenia,
  • DME (Distance Measuring Equipment) – system pomiaru odległości pomiędzy statkiem powietrznym a nadajnikiem naziemnym,
  • DVOR (Doppler VHF Omni-directional Radio Range) – system nawigacji średnio i krótkodystansowej z określeniem azymutu.
Systemy realizujemy kompleksowo

Realizację systemów zaczynamy od przygotowania dokumentacji projektowej całego zadania: projektu budowlanego wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwolenia na budowę oraz branżowych projektów wykonawczych.

Budujemy całą infrastrukturę wspomagającą, taką jak drogi, wieże, kontenery techniczne, przyłącza i instalacje energetyczne, systemy podtrzymania zasilania, linie komunikacyjne i systemy łączności oraz instalacje teletechniczne i antenowe.

Dostarczamy, instalujemy i uruchamiamy urządzenia nawigacyjne wraz ze specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową oraz przeprowadzamy testy końcowe działania systemu. W ramach serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego realizujemy przeglądy konserwacyjne oraz wsparcie techniczne dla użytkowników.

Współpracujemy
z czołowymi
producentami

Współpracujemy z czołowymi producentami urządzeń i technologii radionawigacyjnych i radiolokacyjnych na świecie, takimi jak Intelcan, Selex ES czy Thales.

Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Thales w Polsce. Realizujemy wszechstronne usługi wdrożeń i serwisu produkowanych przez Thales urządzeń.

W zakresie systemów oświetlenia nawigacyjnego lotnisk współpracujemy z producentem koreańskim, firmą YOUYANG.