ARGUS WEB
dla pojedynczych obiektów

Nadzoruje i steruje wszystkimi systemami bezpieczeństwa budynku lub całego obiektu

ARGUS RV-C
dla jednego lub wielu rozproszonych obiektów

Certyfikowany sprzęt z oprogramowaniem ARGUS RV. Integruje oraz steruje wszelkimi instalacjami i urządzeniami ochrony przeciwpożarowej różnych producentów. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB

ARGUS RV
do integracji systemów w obiektach infrastruktury krytycznej

Integruje systemy bezpieczeństwa w rozległych i rozproszonych obiektach w jedną platformę informatyczną

Dostarczamy efektywne rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb
Dysponujemy kodem źródłowym oprogramowania,

dlatego szybko reagujemy na bieżące
potrzeby naszych klientów

Jesteśmy polską firmą

oprogramowanie ARGUS jest opracowaną przez nas platformą systemową klasy PSIM

1987

rok założenia

zintegrowanych systemów

%

autorskiego oprogramowania

zrealizowanych projektów

nadzorowanych obiektów

Nasi klienci
Pracujemy dla średnich i dużych przedsiębiorstw

Współpracujemy z projektantami i instalatorami systemów ochrony technicznej.

Integrujemy systemy

Systemy alarmowe

Systemy dostępowe

Systemy telewizji dozorowej

Systemy ochrony przeciwpożarowej

Systemy lokalizacyjne

Systemy zarządzania budynkiem BMS

Systemy i urządzenia automatyki

Systemy i urządzenia komunikacyjne

Systemy zasilania