SMS – platforma integracji wszystkich systemów bezpieczeństwa

sms-platforma-integracji-systemow

W ramach SMS (system zarządzania bezpieczeństwem) można wymienić:

  • SSP - system sygnalizacji pożaru (system oddymiania, system gaszenia pożaru),
  • CCTV - telewizyjne systemy dozorowe,
  • SSWiN - system sygnalizacji włamania i napadu, również ochrona peryferyjna i wykrywanie dronów,
  • PAS / DSO - system nagłośnienia ewakuacyjnego/dźwiękowe systemy ostrzegawcze,
  • SKD - system kontroli dostępu, również depozytor kluczy.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem obiektu w jednej aplikacji

Obecnie każdy producent posiada aplikację narzędziową do konfiguracji własnego systemu oraz aplikację pozwalającą na graficzne przedstawienie stanu urządzeń. Jednak nadzór i sterowanie systemami różnych producentów z aplikacji jednego, konkretnego producenta nie jest możliwe.

Dlatego powstały systemy SMS, aby scentralizować zarzadzanie i nadzór na poziomie jednej aplikacji. Umożliwiają to aplikacje takie jak ARGUS.

Wspólny interfejs graficzny oraz możliwość powiązania różnych systemów, prowadzi do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektu.

 

Więcej o funkcjach systemu zarządzania bezpieczeństwem SMS dowiesz się w tekście: Jakimi cechami powinny charakteryzować się systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe? Część 1/5

 

Konsekwencje błędów w działaniu systemów bezpieczeństwa.

Bardzo ważną sprawą jest sygnalizacja nieprawidłowości w działaniu poszczególnych systemów. Wiele pozornie drobnych usterek jest diagnozowanych dopiero podczas corocznych przeglądów. Otwiera to drogę do nadużyć lub wykroczeń w wielu organizacjach.

Niebezpieczne są sytuacje, gdy podczas serwisowania systemu, zamiast naprawy, maskowane są uszkodzenia, na przykład poprzez wprowadzenie blokady niesprawnych elementów. Tego typu sytuacje są natychmiast wychwytywane przez systemy SMS.

Niesprawność systemu kontroli dostępu może powodować uciążliwości w codziennej pracy. Jednak niesprawność elementów systemu przeciwpożarowego poważnie zagraża życiu i zdrowiu ludzi. W przypadku pożaru może stać się powodem do odrzucenia przez firmę ubezpieczeniową wniosku o odszkodowanie.