ARGUS RV-C

Sterowanie instalacjami ochrony przeciwpożarowej.
Z nami bezpieczniej.

Komputerowy system nadzoru i sterowania ARGUS RV z certyfikacją CNBOP-PIB stanowi jednolitą platformę sprzętowo-programową klasy PSIM (Physical Security Information Management), dedykowaną w szczególności dla integracji i zarządzania wszelkimi instalacjami i urządzeniami ochrony przeciwpożarowej różnych producentów, takimi jak systemy wykrywania i sygnalizacji pożaru (SSP), automatycznego gaszenia, oddymiania i wentylacji pożarowej, detekcji CO i LPG, dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) itp.

W ramach certyfikacji system uzyskał Świadectwo dopuszczenia (Nr 3328/2018) CNBOP-PIB, uprawniające do monitorowania i sterowania systemami zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykorzystywanymi w stanie alarmu pożarowego, z równoczesną integracją innych systemów ochrony technicznej, w tym sygnalizacji włamania i napadu (SWiN), kontroli dostępu (KD), telewizji dozorowej (CCTV) oraz wielu innych instalacji istotnych dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.

ARGUS RV-C uzyskał Krajową Ocenę Techniczną nr CNBOP-PIB-KOT-2018/0057-1002 wydanie 1

Certyfikaty CNBOP-PIB

Argus CNBOP
ARGUS RV-C – schemat przykładowej struktury systemu

Elementy

Integralnym elementem wersji certyfikowanej są urządzenia spełniające surowe normy jakości, potwierdzone świadectwem dopuszczenia CNBOP-BIP. W naszej ofercie posiadamy serwer systemu, specjalizowany koncentrator danych, moduły wejść-wyjść cyfrowych oraz lokalny terminal operatorski. Integrujemy również sterowniki FSG firmy IPID.

Serwer systemu – Kompletna szafa wyposażona w UPS, switch oraz przemysłowy serwer SO-5S firmy Mikronika spełniający wymagania CNBOP. Dla zwiększenia niezawodności systemu istnieje możliwość zainstalowania w szafie drugiego, identycznego serwera rezerwowego, pracującego w trybie gorącej rezerwy, lub zastosowania drugiej identycznej szafy serwerowej.

Koncentrator danych – Oprogramowanie systemowe koncentratora jest w pełni zintegrowane oprogramowaniem serwera ARGUS RV i zapewnia automatyczną wymianę danych z serwerem, z buforowaniem zdarzeń i sygnałów odczytywanych z nadzorowanych systemów, co zapobiega utracie danych w wypadku zaniku komunikacji.

Moduły DCM-100 – kompletny system wejść/wyjść cyfrowych zaprojektowany specjalnie do sterownia urządzeniami ochrony przeciw pożarowej.

Terminal operatorski – Zbudowany jest na bazie komputera AHP-2123 z ekranem dotykowym. Stanowi certyfikowane stanowisko operatorskie o dużej pewności działania, przeznaczone w szczególności do monitoringu i sterowania instalacjami zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Sterownik FSG – Spełnia wymagania stawiane Centrali Sterowania Oddymianiem. Integracja z systemem Argus CNBOP pozwala na zdalny nadzór i sterowanie klapami odcinającymi cyfrowymi MP-Bus lub FDBus.

Dlaczego ARGUS RV-C?

  • Skalowalność i elastyczność konfiguracji
  • Integracja wszystkich rodzajów systemów (SAP, SWiN, KD,CCTV, BMS)
  • Scenariusze pożarowe
  • Certyfikowany serwer
  • Wektorowa prezentacja stanu wszystkich nadzorowanych elementów na mapach
  • Sterowanie klapami cyfrowymi MP-Bus i FDBus

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z polityką prywatności.