img-argus-web
dla pojedynczych obiektów
0%

autorskiego oprogramowania produkowanego w Polsce

0

zintegrowanych systemów

ARGUS WEB to także
PSIM

ARGUS WEB jest wersją systemu integrującego systemy bezpieczeństwa z grupy ARGUS, przeznaczoną do mniejszych obiektów. Jest to platforma programowa klasy PSIM, umożliwiająca uruchomienie w obrębie jednego serwera.

ARGUS WEB może być używany w systemach rozproszonych jako podstawowa jednostka obsługująca pojedynczy lub autonomiczny obiekt, który może zostać następnie dołączony do rozproszonej sieci ARGUS RV.

Platforma programowa ARGUS WEB jest w całości produkowana w Polsce.

Obsługa
za pomocą przeglądarki internetowej

Obsługa interfejsu użytkownika w wersji WEB odbywa się za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych. Nie ma ograniczeń dotyczących liczby klientów obsługujących aplikację, a system wielopoziomowych haseł pozwala na precyzyjne nadanie uprawnień do konkretnych funkcji programu.

Zbieranie danych
z systemów bezpieczeństwa i analiza

Tak jak w każdej platformie PSIM, szczególny nacisk wywiera się na zbieranie danych z integrowanych systemów bezpieczeństwa. Dane z systemów, po przeprowadzonej analizie, prezentowane są do weryfikacji operatora na ekranach monitorów przy pomocy czytelnego interfejsu użytkownika.

Analiza danych ma na celu zidentyfikowanie rzeczywistych sytuacji oraz prezentację według przydzielonych priorytetów dla określonego typu zdarzenia. Oprogramowanie integrujące systemy bezpieczeństwa ARGUS WEB dostarcza operatorowi standardowe procedury operacyjne umożliwiające rozwiązanie określonych sytuacji.

Potężne narzędzie

Kompleksowe działanie systemu integrującego ARGUS WEB oraz możliwość jego samodzielnej konfiguracji, daje użytkownikowi do ręki potężne narzędzie, które pozwala działać w oparciu o realne dane płynące z każdego elementu systemu.

Oprogramowanie ARGUS WEB może integrować do dziesięciu systemów różnych producentów, co pozwala połączyć pod wspólnym interfejsem elementy wchodzące w skład systemów bezpieczeństwa, łączności, informacji geograficznej, HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja) itd.

Płynne powiększanie fragmentów mapy

Wykorzystanie formatu SVG do map graficznych umożliwia płynne powiększanie fragmentów mapy bez utraty jakości. Dodatkowo, w zależności od stopnia powiększenia mapy, na ekranie operatora pojawia się więcej szczegółów. Wymagany widok zawsze ukazuje się w odpowiednim porządku - tzw. decluttering (np. budynek – pomieszczenie – szafa serwerowa).

Wersje
systemu integrującego
ARGUS WEB

ARGUS WEB dostępny jest w dwóch wariantach: „stand alone” i do samodzielnej instalacji.

W wersji „stand alone” dostarczamy oprogramowanie łącznie z serwerem wyposażonym w niezbędne komponenty.

W wersji do samodzielnej instalacji, instalator otrzymuje odpowiedni program instalacyjny do samodzielnej instalacji oraz konfiguracji.

Pomocne
dodatki do aplikacji
ARGUS WEB

Do aplikacji ARGUS WEB można zainstalować opcjonalne oprogramowanie:

  • ARGUS MOBILE dla urządzeń mobilnych iOS lub Android, poza oczywistą funkcjonalnością oferującą podgląd zdarzeń czy sterowanie, umożliwia uruchomienie funkcji doprowadzenia użytkownika w terenie do wskazanego elementu na mapie,
  • ARGUS CCTV to moduł pozwalający na bardziej zaawansowane sterowanie sygnałami z kamer przemysłowych bezpośrednio z interfejsu użytkownika ARGUS WEB, wyświetlanie obrazów na wielu monitorach, śledzenie zdarzeń alarmowych, odtwarzanie, tworzenia kopii zapasowych etc.
Wzmocniona ochrona przesyłanych danych

Większość integrowanych systemów zewnętrznych dotyczy bezpieczeństwa. Dlatego ochrona przesyłanych danych ma kluczowe znaczenie.

Standardowo, żeby połączyć się z oddaloną od serwera integracji centralą, instalatorzy podłączają port komunikacyjny centrali alarmowej do serwera portów szeregowych. Następnie podłączają sygnał do sieci Ethernet.

Taka transmisja nie jest jednak zabezpieczona przed zewnętrzną ingerencją. Przykładem może być włamanie do sieci i wyłączenie czuwania systemu alarmowego w wybranej strefie.