img-argus-rv
integruje systemy bezpieczeństwa w rozległych i rozproszonych obiektach
0%

autorskiego oprogramowania produkowanego w Polsce

0

zintegrowanych systemów

Integracja systemów
bezpieczeństwa
średnich i dużych
obiektów

ARGUS RV jest wersją systemu integrującego z grupy ARGUS. Przeznaczony jest do integracji wszystkich systemów bezpieczeństwa średnich i dużych obiektów.

Jest to platforma programowa klasy PSIM gwarantująca szybką i niezawodną identyfikację awarii, zagrożeń i sytuacji alarmowych w nadzorowanych obiektach.

Wspomaga zarządzanie wszystkimi działaniami zmierzającymi do neutralizacji niepożądanych zdarzeń.

Platforma programowa ARGUS RV produkowana jest w całości w Polsce.

Nieograniczone
możliwości rozbudowy

Wdrożenie platformy integrującej z oprogramowaniem ARGUS RV zapewnia praktycznie nieograniczone możliwości rozbudowy w zakresie dołączanych elementów, systemów, obiektów oraz liczby klientów obsługujących system.

Oprogramowanie integruje wszystkie rodzaje systemów bezpieczeństwa różnych producentów. Jedynym warunkiem jest udostępnienie przez producenta protokołu komunikacyjnego, serwera OPC albo bibliotek programistycznych (SDK, API) dla integracji.

Wspomaganie procesu podejmowania decyzji

Platforma ARGUS RV nie ogranicza się tylko do zbierania danych z integrowanych systemów bezpieczeństwa i ich wizualizacji, ale posiada wbudowane mechanizmy analizy informacji (zdarzeń) oraz wspomagania procesu podejmowania decyzji.

Analiza danych ma na celu zidentyfikowanie rzeczywistych sytuacji alarmowych i ostrzegawczych oraz ich prezentację według przydzielonych priorytetów dla określonego typu zdarzenia. Oprogramowanie dostarcza operatorowi standardowe procedury operacyjne obsługi zdarzeń i nadzoruje wykonanie działań, które powinny zostać wykonane dla neutralizacji poszczególnych zagrożeń.

Gdzie instalujemy oprogramowanie integrujące ARGUS RV?

ARGUS RV instalujemy w dużych i rozproszonych obiektach, często o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej i obronności kraju.

Oprogramowanie ARGUS RV jest w pełni zgodne z wymaganiami Normy Obronnej NO 04-A004:2016 (systemy alarmowe) i może być stosowane do integracji systemów ochrony technicznej obiektów militarnych.

Może łączyć lokalne aplikacje oprogramowania ARGUS WEB i ARGUS RV w jeden centralny system sterowania i nadzoru nad bezpieczeństwem. 

Obsługa systemu integrującego ARGUS RV

Obsługa systemu integrującego systemy bezpieczeństwa ARGUS RV, realizowana jest standardowo przez aplikacje wizualizacyjne, które są instalowane na stacjach roboczych PC.

Aplikacje zapewniają maksymalny poziom bezpieczeństwa z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów sprzętowych i programowych. Zastosowanie dodatkowego serwera www umożliwia również obsługę poprzez przeglądarkę internetową.

Płynna zmiana skali obrazów

Zastosowanie grafiki wektorowej pozwala na płynną zmianę skali obrazów poprzez wykorzystanie kółka myszy (zobacz film). Zmiana skali może powodować automatyczne przełączanie pomiędzy kolejnymi warstwami map o różnym stopniu szczegółowości.

Ma to szczególne znaczenie w obsłudze map dużych obszarów lub map cyfrowych z wykorzystywaniem współrzędnych GPS z możliwością śledzenia lokalizacji osób lub pojazdów.

Zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa systemu ARGUS RV

System ARGUS RV posiada zaawansowane mechanizmy bezpieczeństwa cyfrowego ograniczające możliwość ingerencji z zewnątrz do minimum. Dodatkowe zabezpieczenia na wypadek awarii części systemu, jak tworzenie kopii zapasowych, powodują, że ARGUS RV jest jedną z najmniej podatnych aplikacji na poważne awarie skutkujące utratą danych.

Niezawodność systemu ARGUS RV

Pewność działania systemu integrującego jest szczególnie istotna dla ochrony obiektów z infrastrukturą krytyczną oraz w sieciach obiektów rozproszonych, w których prawdopodobieństwo utraty łączności z nadzorowanymi systemami zabezpieczeń technicznych jest większe.

Oprogramowanie ARGUS RV charakteryzuje się wysoką niezawodnością, stabilnością i pewnością działania, która utrzymywana jest przez wbudowane mechanizmy autokontroli. Zwiększenie niezawodności platformy ARGUS RV można osiągnąć przez zastosowanie redundantnej architektury serwerów i połączeń komunikacyjnych.

Jako zabezpieczenie przed utratą danych na wypadek zaniku łączności stosujemy lokalne koncentratory interfejsów UGD-001. Koncentratory te pośredniczą w przekazywaniu sygnałów obiektowych i sterowań pomiędzy nadzorowanymi urządzeniami, a jednym lub wieloma serwerami, oraz przechowują dane o zdarzeniach w pamięci buforowej, niezależnie dla każdego serwera.

Wysokie bezpieczeństwo przesyłanych danych

Bezpieczeństwo przesyłanych danych zapewnione jest poprzez ich szyfrowanie.

Oprócz szyfrowania komunikacji systemowej pomiędzy poszczególnymi urządzeniami platformy ARGUS RV, ważne jest też szyfrowanie danych na łączach komunikacyjnych Ethernet z centralami alarmowymi.

Transmisja danych w sieci Ethernet, wykorzystująca otwarte protokoły komunikacyjne, narażona jest bowiem na ingerencję z zewnątrz. Przykładem może być włamanie do sieci i wyłączenie czuwania systemu alarmowego w wybranej strefie.