Historia

Spółka rozpoczęła swą działalność w 1987 roku. Rosnące zapotrzebowanie na rynku telekomunikacyjnym sprawiło, że przez szereg lat projektowaliśmy i wykonywaliśmy zadania z zakresu telekomunikacji.

Jako potwierdzenie swojej pozycji na rynku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przekształcona w spółkę akcyjną.

Kolejnym krokiem potwierdzającym ciągły rozwój jest uzyskanie w 1999 roku certyfikatu ISO 9001. Obserwując nasycenie rynku telekomunikacyjnego w 2000 roku uzyskaliśmy Koncesję MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego.

By móc realizować bardziej wymagające projekty w 2003 roku uzyskaliśmy Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej a w 2007 roku uzyskaliśmy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia.

Dążąc do spełnienia oczekiwań i wymagań klientów, podjęliśmy prace dostosowawcze systemu jakości ISO do wymagań NATO.

W 2008 roku uzyskaliśmy certyfikat AQAP 2110. W kolejnych latach otrzymaliśmy koncesję na produkcję i obrót materiałami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

W 2012 roku uzyskaliśmy pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą Tajne. Zdolność tę potwierdza Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia.

Do dnia dzisiejszego zrealizowaliśmy szereg projektów w zakresie systemów nadzoru , systemów ochrony, automatyki oraz informatyki.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z polityką prywatności.