Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

04/06/2018
Aktualności

Szanowni Państwo,

W TELBUD SA dbamy o bezpieczeństwo informacji, czego wyrazem jest między innymi dostosowanie naszych działań do wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001.

RODO

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO) dostosowaliśmy nasze mechanizmy ochrony informacji do nowych wymagań.

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych jest dla nas kwestią bardzo ważną. Dane osobowe pozyskiwane w ramach realizacji naszych procesów operacyjnych przetwarzane są w sposób poufny oraz zgodny z przepisami prawa.

Dopełniając obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest TELBUD S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Krauthfera 23, 60-203 Poznań.

Z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej lub email: odo@telbud.pl.

Cel i podstawa

Zarejestrowane w TELBUD S.A. Pani/Pana dane osobowe służą nam do realizacji naszych wspólnych celów biznesowych i są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b, f RODO (tj. pkt b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; pkt f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych).

Czas

Pani/Pana dane osobowe będą przez TELBUD S.A. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów TELBUD S.A., o których mowa powyżej oraz zgodnie z wymaganiami przepisów prawnych w tym zakresie.

Prawa

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pan/Pani też prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: odo@telbud.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań.

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z polityką prywatności.